VIDEOS

New Teej song 2075 Bkritile Desh Khayo By Bharat Chhetri and Shyamkala Bhandari 2018

Vardan Digital Presents :-

New Teej song 2075 Bkritile Desh Khayo By Bharat Chhetri and Shyamkala Bhandari 2018
Song:- Bikritile Desh Khayo विकृतिले देश खायो
Vocal:- Bharat Chhetri and Shyamkala Bhandari
Lyrics:- Bharat Chhetri
Music:- Bharat Chhetri
Audio/video:- Vardan Digital Pvt.Ltd. 9851033000
Director:- Smriti Timilshina “Guruaama”
Cinematographer:- Suresh Shrestha
Editor:- Prakash Dhamala
Artists:-Anjali Adhikari,Purusottam Bhandari “Purkhe ba”,Sandesh ,Pabitra,Bhim
Post Production:-Guruaama Films

Leave a Comment